Skyscreen Alu

Skyscreen Alu

Skyscreen Alu 11201

Skyscreen Alu

Skyscreen Alu 11205

Skyscreen Alu

Skyscreen Alu 11202

Skyscreen Alu

Skyscreen Alu 10090

Skyscreen Alu

Skyscreen Alu 11203

Skyscreen Alu

Skyscreen Alu 11206

  • Marknadens högsta reflektion av solvärme, Rs upp till 85%
  • Hög termisk komfort
  • Energibesparing för både kyla och uppvärmning
  • Bra genomsiktlighet och insynsskydd
  • Väldigt bra bländskydd

Produktblad