Stadshuset, Höganäs

Kund / Höganäs kommun
Produkt / Fasta skärmar

Bild: Karin Petterssons Arkitektbyrå AB