Miljö och kvalitet

Skånsk Fönstermiljö bedriver ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete. Vi ställer höga krav på både oss själva och på leverantörer och partners, för att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna och produkterna.

Miljöpolicy
Skånsk Fönstermiljö ska uppfylla lagens och marknadens miljökrav på produkter och processer och ständigt förbättra arbetet med:

  • produkter och underleverantörer som tar hänsyn till miljöbelastningen
  • lagerhållning och produktion som tar hänsyn till miljöbelastningen
  • förebyggande åtgärder

Kvalitetspolicy

  • Skånsk Fönstermiljö förbättrar ständigt sitt arbete med underleverantörer och använder sig av varor som uppfyller kundernas kvalitetskrav
  • Skånsk Fönstermiljö undersöker regelbundet om kundernas kvalitetskrav uppfylles
Miljö och kvalitet
Miljö och kvalitet
Miljö och kvalitet
Miljö och kvalitet