Arkitekt

Vi har solskydd för alla kommersiella projekt

Med många års erfarenhet från byggprojekt vet vi hur viktigt det är att skapa miljöer som är lika vackra som funktionella. Vi vet också att det är betydelsefullt för dig som arkitekt att få tillgång till BIM-objekt och annat tekniskt material för att kunna föreskriva rätt solskydd innan projektet lämnas över till byggherren. Oavsett om det gäller skolor, kontorsbyggnader eller köpcentrum har vi klimatsmarta solskyddslösningar för alla typer av fönster.

Olika solskydd för dig som är arkitekt

Vi erbjuder alla typer av solskyddslösningar och hjälper dig att hitta den bästa lösningen. De senaste åren har screen varit den vanligaste produkten inom kommersiella projekt, mycket tack vare att det är en så vindtålig lösning. En annan produkt som får allt större uppmärksamhet är fasadpersiennen. Den släpper in mycket ljus utan att solstrålarna tränger igenom glaset. För en arkitekt som vill skapa en ljus miljö som är härlig att vistas i kan fasadpersienner vara ett vettigt alternativ. Vi ser också en ny trend i att använda spolrullgardiner med tekniska vävar. De senaste åren har de här vävarna blivit allt bättre. Dessutom är solavskärmning på insidan det mest driftsäkra och servicevänliga solskyddet.

Automatiserade lösningar

Motoriserade lösningar blir allt vanligare på marknaden. Många fastighetsägare och förvaltare sparar både tid och pengar på att välja ett automatiserat solskydd som styrs på distans. Genom att inte behöva åka ut och manuellt kontrollera solskyddet minskar också väntetiden vid behov av service eller justeringar.

G-värde

Som arkitekt är det viktigt att ha koll på g-värdet när du väljer solskydd. G-värde är det mått som talar om hur mycket solvärme som släpps in genom en byggnadsdel, till exempel ett fönster. Vi hjälper dig att ta fram g-värdet på solskyddet, både på vävar inomhus och utomhus, så att du kan försäkra dig om att byggnaden får en behaglig inomhusmiljö oavsett väder.
Kontakta oss

Arkitekter

Spolrullgardiner

I miljöer som kräver extra driftsäkerhet – sjukhus, skolor och andra arbetsplatser – är spolrullgardinen det primära invändiga solskyddet.

Läs mer

Arkitekter

Screen

Screen används för att skärma av solen utifrån, så att klimatet inomhus blir behagligt för alla. Vi på Skånsk Fönstermiljö erbjuder en screen som är anpassad för vårt tuffa nordiska klimat.

Läs mer

Arkitekter

Fasadpersienner

Fasadpersienner hjälper dig att förhindra överhettning och bländning. På sommaren när solen skiner och det är varmt ute kan fasadpersiennerna vara värda sin vikt i guld.

Läs mer

Arkitekter

Fönstermarkiser

Fönstermarkiser skapar ett behagligt inomhusklimat genom att skärma av ljus och värme från solen. Dessutom ger de ditt hus en personlig karaktär.

Läs mer

Referenser

Referensarbeten

Arkitekter

Knutpunkten, Helsingborg

Arkitekter

Fören, Malmö

Arkitekter

Region Skåne, V Hamnen Malmö